Promotion

บอลลูน เชียงดาว

ขึ้นบอลลูนชมวิวดอยหลวงเชียงดาว สูดอากาศบริสุทธิ์พร้อมกับชมตะวันลับขอบฟ้า ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 29 ก.พ. 2563

พิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้นขึ้นบอลลูนผู้ใหญ่ราคาเพียง 990 บาทต่อท่านเด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี 590 บาทต่อท่าน จากราคาปกติ 1990 ต่อท่าน

พิเศษยิ่งกว่าเมื่อจองเป็นทริป ราคา 1990 บาทต่อท่านจะได้รับแพ็คเกจดังนี้
1. เข้าพักกับที่พักเชียงดาวกู๊ดวิวรีสอร์ท
2. อาหารเย็นจำนวน 1 มื้อ
3. บุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 1 มื้อ
4. ขึ้นบอลลูน 1 ครั้ง
5. รถรับส่งจากที่พักไปขึ้นบอลลูน
6. รถรับส่งจากขนส่งเชียงดาวมาอย่างที่พัก

LEAVE A COMMENT