Chiang Dao Good View Resort

บริการงานเลี้ยง

20ส.ค.

บริการจัดงานสังสรรค์ทั้งในและนอกสถานที่ ตั้งแต่งานเล็ก ๆ ถึงงานใหญ่ จุคนได้มากถึง 500 คน จัดในห้องปรับอากาศหรือรับบรรยากาศธรรมชาติท่ามกลางวิวดอยหลวงและวิวดอยนางพร้อมอาหารอร่อย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ 053-106189

LEAVE A COMMENT